Select Page

RCR Studiebureau

Woonzorgcentrum Ruytenburg (Sint Anna)

Het nieuwe woonzorgcentrum met 180 kamers wordt gebouwd naast het bestaande WZC. Het gebouw bestaat uit drie bouwdelen, gebouwd in drie fasen. Het bouwdeel 3 staat in het masterplan op de plaats van een af te breken vleugel van het bestaande woonzorgcentrum. In de fasering is opgenomen dat eerst bouwdeel 1 volledig afgewerkt en in gebruik genomen wordt met verhuis van de bewoners van de af te breken vleugel. Pas na de afbraak kan de ruwbouw van fase 3 starten. De fasering is een uitgangspunt voor het concept van de technieken. De stookplaats, energie‐invoeren, en centrale keuken zitten in bouwdeel 1.

Project Info

Om maximale vrije verdiepingshoogtes te kunnen benutten zijn de horizontale hoofdverdelingen van de luchtkanalen en de technische ruimtes op dak uitgewerkt binnen de strikte stedenbouwkundige voorschriften.
De horizontale distributie van de natte leidingen situeert zich op niv ‐1 in de parking en in het vals plafond van de gangen van dagopvang en wellness op gelijkvloers.

Projectnaam: Woonzorgcentrum Ruytenburg (Sint Anna)

Architect: HUB Antwerpen i.s.m. Bureau Bouwtechniek

Bouwheer: Zorgbedrijf Antwerpen

Oplevering: Fase 1: September 2016 – Fase 2 en 3: maart 2018

Omvang: 14.855 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten