Select Page

RCR Studiebureau

Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout 

De site bestaat uit een centraal gebouwencomplex met diensten en labo’s omringd door 4 grote hallen waarin de proefopstellingen zijn ondergebracht. Het project beoogt de reorganisatie van de diensten en de bouwfysische verbetering van de bestaande gebouwen.

Project Info

Het centrale gebouwencomplex is in de loop van de jaren erg verdicht door voortdurende kleine uitbreidingen i.f.v. de nood. Om de leesbaarheid en organisatie van diensten te verbeteren wordt een deel van die bestaande volumes gesloopt, een extra verdieping toegevoegd op de perifere gebouwen (kantoorlus) en een nieuw volume toegevoegd (de toren).
Door het toevoegen van nieuwe en afbreken van bestaande volumes dienden veel leidingen omgelegd en/of hernieuwd te worden, wat een extra complexiteit toevoegde aan dit project.

Het bestuursgebouw en de conciërgewoning aan de straatkant werden deels gerenoveerd. Op het gelijkvloers werden nieuwe sedimentologische labo’s ingericht waarvoor de gewenste technische voorzieningen zoals perslucht, demi-water, afzuiging, warm water, klimatisatie-koeling,…moesten getrokken worden. Voor de verdeling van elektriciteit werd gewerkt met een raster van kabelgoten aan het plafond.

Projectnaam: Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout

Architect: Architecten Achtergael bvba

Bouwheer: Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf

Oplevering: juni 2022

Omvang: 4.000 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten