Select Page

RCR Studiebureau

Kunstencampus SISA – CADIX Antwerpen 

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen behelst de integratie van twee middelbare scholen en woningen in een hoogstedelijke havenomgeving, o.a. bestaande uit een nieuwbouwblok aan het Kempisch Dok, de renovatie van de voormalige CAD-loodsen (beschermd monument – Van Averbeke 1938) en de renovatie van het monumentale, historische schoolgebouw bestaande uit meerdere bouwblokken en een drietal binnenhoven (Van Averbeke 1927).

Project Info

De scholencampus Cadix wordt gebruikt door een ambachtsschool (SL Technieken) en een grote kunstopleiding (SL Cadix).

Het onderwijs in beide scholen is uitgesproken praktijkgericht, met vakken die variëren van lassen en houtzagen tot fotografie en vrije kunst. SL Technieken wordt integraal ondergebracht in het nieuwbouwvolume.
De kunstschool wordt verdeeld over oud- en nieuwbouw, met grote atelierruimten onder het dak van het nieuwbouwblok en verschillende lokalen in de gerestaureerde gebouwen.
Hiernaast zijn er bijzondere ruimten op de zolders; er zijn dakterrassen, binnentuinen en representatieve zalen.
Het sociale centrum van de school is de kantine en de open speelplaats die samen met de grote gymzaal in de havenloodsen worden ondergebracht.

Zowel technische ateliers als administratieve ruimtes vinden onderdak binnen één gebouw. De technische installaties zijn aangepast aan de specifieke noden van de verschillende types
ateliers: o.a. perslucht, stroomvoedingsrails, afzuiging met filterinstallatie voor staal- en houtatelier.

In de gebouwen met sterk wisselend gebruik van de ruimtes (bv. refter, vergaderzalen, ateliers,…) wordt het energieverbruik beperkt door sturing van ventilatie, verwarming en verlichting op basis van aanwezigheid.

 

Projectnaam: Kunstencampus SISA – Cadix Antwerpen

Architect: Korteknie Stuhlmacher Architecten

Bouwheer: 
– Scholen van Morgen
– Stedelijk Onderwijs Antwerpen
– AG Real Estate

Oplevering: juni 2022

Omvang: 21.805 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten