Select Page

RCR Studiebureau

Janseniushof

Het programma omvat het bouwen van een appartementsgebouw, bestaande uit 27 huurwoningen bestemd voor sociale huisvesting gericht op senioren. Het gebouw krijgt 3 volledige bouwlagen en een vierde bouwlaag als teruggetrokken dakverdieping met enkele geveluitsprongen.

Project Info

Mechanische ventilatie (systeem D) met warmterecuperatie aan zeer hoge rendementen. Er werd gekozen voor individuele compacte ventilatie-units per appartement, opgesteld in de bergingen van de appartementen zelf, die lucht nemen en afblazen via gemeenschappelijke schachten. Gemeenschappelijke stookplaats met condenserende gasketel. Zonneboiler installatie op het platte dak.

Projectnaam: Janseniushof Leuven

Architect: boonen michielsen architecten (ontwerp) – LAVA Architecten (uitvoering)

Bouwheer: Dijledal cvba so

Oplevering: mei 2020

Omvang: 2.600 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten