Select Page

RCR Studiebureau

Gemeenschapscentrum Pieter & Pauwel – Lendrik

Onder de nieuwe naam Lendrik vormt dit complex de thuisbasis voor een gemeenschapscentrum, een bibliotheek, een lokaal dienstencentrum voor senioren en zorgbehoevenden, een dagverzorgingscentrum voor zorgbehoevenden en een ADL-centrale (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) voor personen met een fysieke handicap. Lendrik wordt een centrale plek waar iedereen uit Neder-Over-Heembeek welkom is voor zorg, cultuur en dienstverlening.

Project Info

Het gemeenschapscentrum combineert een voornamelijk publiek programma: een multifunctionele zaal,
een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een bibliotheek. Al deze functies zijn
georganiseerd rond een centrale foyer.
Er wordt statische verwarming voorzien die snel kan reageren op de wisselende vraag.
Op vlak van de ventilatie wordt het gemeenschapscentrum grosso modo onderverdeeld in de linkerbeuk
en de rechterbeuk. Elke beuk heeft zijn eigen technische ruimte waarin de luchtgroepen voor de desbetreffende lokalen worden
geplaatst.

 

 

Projectnaam: Gemeenschapscentrum Pieter & Pauwel

Architect: HUB

Bouwheer: Vlaamse Gemeenschapscommissie

Oplevering: november 2017

Omvang: 2.275 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten