Select Page

RCR Studiebureau

ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL – BOOGKEERS

Het project AMS Boogkeers omvat de restauratie en herinrichting van twee historische panden, en een nieuwbouw voor de hoofdcampus van de school. Het project maakt deel uit van een stedelijk ecosysteem van start-ups, scale-ups en ondersteunende faciliteiten. Tot dit ecosysteem behoort ook het project StartUpVillage aan de overzijde van de straat. Het programma omvat in hoofdzaak onderwijsruimten en de daarbij horende ondersteunende diensten en administratie. Er zijn tevens een ondergrondse parking, fietsenstalling en archiefruimten voorzien.

Project Info

Drie gebouwen met hun eigen karakter vormen samen de nieuwe campus van de Antwerp Management School. Het oudste pand op de site behoudt zijn authentieke karakter met hoge plafonds en rijkelijke afwerking. De leslokalen zelf hebben hun plaats gevonden in het gerenoveerde hoekpand en een nieuw volume.

De technische uitrusting is in de drie gebouwen gelijklopend:ruime audio-visuele mogelijkheden en balansventilatie met warmterecuperatie ondersteunen de onderwijstaken. De ruimtelijke uitwerking ervan sluit echter nauw aan bij het karakter van elk gebouw. Waar de technieken in bij de restauratie zorgvuldig weggewerkt zijn in wanden en plafonds, zijn deze in de nieuwbouw met de structuurelementen geïntegreerd in een zichtbaar geheel.

.

Projectnaam: Antwerp Management School Boogkeers

Architect: HUB (renovatie en nieuwbouw)
                 Origin (restauratie)

Bouwheer: Antwerp Management School

Oplevering:  augustus 2018 (renovatie en nieuwbouw)                                        februari 2019 (restauratie)

Omvang: 10.122 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten