Select Page

RCR Studiebureau

KMMA

Het museumgebouw in Tervuren is van de hand van de Franse architect Charles Girault en dateert van 1910.  Het gebouw en het omliggend park zijn geklasseerde monumenten. In het kader van een grondige reorganisatie van het museum werd een nieuw onthaalgebouw gebouwd dat alle nevenfuncties omvat.  Het museumgebouw zelf werd grondig gerenoveerd.  Een ondergrondse verbinding met tijdelijke tentoonstellingsruimtes verbindt beide volumes.

Project Info

De strikte eisen van de restauratie en de gevoeligheden van de inplanting van de nieuwbouw in het park zijn uitgangspunten voor het ontwerp van de technieken. De opstelling van museumstukken in geklimatiseerde vitrinekasten laat toe om de klimaateisen in de hoge publieksruimtes van het museum te milderen. Hierdoor is de omvang van de technieken beperkter, zijn de exploitatiekosten geringer en zijn de technieken beter beheersbaar.

Projectnaam: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Architect: Stéphane Beel Architecten i.s.m. Origin

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Oplevering: maart 2018

Omvang: 21.500 m²

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten