Select Page

RCR studiebureau

speciale technieken

Onze visie

RCR bv is een studiebureau voor speciale technieken in gebouwen.  Het bureau werkt flexibel en heeft in zijn referentielijst zowel kleine als gespecialiseerde en grote opdrachten. De projecten situeren zich zowel in de private als openbare sector, maar onderscheiden zich door het uitdagend karakter en de architecturale kwaliteit. Integratie van techniek en architectuur staat bij RCR voorop.

Nadruk wordt gelegd op teamwork met alle bouwpartners en op nauwe ontwerpinteractie met de architecten. De visie is dat de ingenieur zowel een uitgebreide technische kennis bezit als een flexibele creativiteit uitstraalt ter ondersteuning van het ontwerpproces.  Overtuigd van de noodzaak dat de raadgevend ingenieur reeds participeert in vroege ontwerpfase, staat integratie op het voorplan.  Dit uit zich in de ondersteuning van de architectuurvisie.

De doorgedreven specialisaties binnen het bureau zorgen voor geactualiseerde kennis van de nieuwste technieken en hun toepassing op de meest complexe bouwprogramma’s. Veel aandacht gaat naar de studie van interacties tussen “actieve” en “passieve” technieken met het oog op de deelgebieden van het omgevingscomfort: klimaat, licht, veiligheid en informatie. Het bureau doet onderzoek naar energiebesparing en duurzaam bouwen binnen een maatschappelijk verantwoorde context.

De kwaliteitsbewaking gebeurt met uiterste zorg, loopt doorheen het hele ontwerpproces en gaat door na de oplevering.

 

Onze projecten

De Boogkeers

 

Drie gebouwen met hun eigen karakter vormen samen de nieuwe campus van de Antwerp Management School. Het oudste pand op de site behoudt zijn authentieke karakter met hoge plafonds en rijkelijke afwerking. De leslokalen zelf hebben hun plaats gevonden in het gerenoveerde hoekpand en een nieuw volume.

De technische uitrusting is in de drie gebouwen gelijklopend:ruime audio-visuele mogelijkheden en balansventilatie met warmterecuperatie ondersteunen de onderwijstaken. De ruimtelijke uitwerking ervan sluit echter nauw aan bij het karakter van elk gebouw. Waar de technieken in bij de restauratie zorgvuldig weggewerkt zijn in wanden en plafonds, zijn deze in de nieuwbouw met de structuurelementen geïntegreerd in een zichtbaar geheel.

Africa Museum

 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is in zijn oude glorie hersteld, maar technisch opgetild tot het niveau van een hedendaags niveau. De nieuwe en gerestaureerde vitrinekasten zijn maximaal ingezet om de technische installaties aan het zicht te onttrekken en zo het historische interieur te ontzien.

Alle nevenfuncties die eigen zijn aan een hedendaags museum (balie, shop, sanitair, auditorium, …) zijn ondergebracht in een nieuw onthaalgebouw aan de rand van de site. De verbinding tussen beide volumes gebeurt via de ondergrondse ruimtes voor tijdelijke tentoonstellingen.

Interesse of een vraag?

Contacteer ons!
ContactinfoProjecten